Rahoitus valmiiksi ennen markkinointia

Kun innovaatioyrittäjä on saanut loistavan idean ja mallin sille, miten lopullinen tuote saataisiin valmiina markkinoille ja myyntiin, asia joka mietityttää on se, mistä saada rahoitus tuotteen lopullista lanseeraamista varten. Innovaatioita on erilaisia, jotkut pelkästään digitaalisessa maailmassa toimivat eivät vaadi niin paljon alkupääomaa kuin jotkut konkreettisesti valmistettavat tuotteet. Samoin teknologiset keksinnöt voivat jo alkuvaiheissa vaatia suhteellisen isoa pääomaa, jotta niiden sarjamuotoinen tuotanto voitaisiin aloittaa.

==Ole nopea tuotannon käynnistämisessä==

Tuotteen lanseeraamisen hitaus voi olla riskipeliä. Jos sitä ei saada tarpeeksi nopeasti markkinoille ja myyntiin lähtien sen alkumarkkinoinnista, riski siihen, että joku taho kopio tuotteen ja kokoaa voitot, on todellinen. Esimerkiksi aasialaiset yritykset seuraavat lakkaamatta ja herkeämättä innovaatioita ympäri maailman ja pyrkivät nopeasti selvittämään uusien keksintöjen ja valmistustapojen salaisuudet. Isoilla yrityksillä on volyymia tehdä tuotetutkimusta ja he aktiivisesti pyrkivät löytämään ideoiden alut ja tekemään niistä myyntiin uusia tuotteita. Samoin ihan kotimaisilla markkinoilla on suuri riski siihen, että ei pystytä vastaamaan kuluttajien kysymykseen tarpeeksi nopeasti. Yksi esimerkki ovat lihaa jäljittelevät proteiinituotteet. Kuluttajat olivat valmiina ostamaan tuotteita, joista mediassa olivat kuulleet, mutta tuotteet ovat tulleet suhteellisen hitaasti markkinoille. Rahoituksen ja resurssien rakentaa nopeasti toimiva tuoteketju, joka tuottaa tarpeeksi tavaraa markkinoille, pitäisi olla valmiina siinä vaiheessa kun tuotteesta aletaan puhua julkisuudessa, jotta niihin kohdistuva kiinnostus ei pääsisi lässähtämään ennen kuin tuotetta pääsee ostamaan.

==Rahoitustahojen kartoittaminen==

On erilaisia tapoja hankkia rahoitusta yritykselle. Toisessa artikkelissa olen käsitellyt enkelisijoittajia. Pankkilaina tai rahoitusyhtiön tarjoama pikalaina on mahdollinen, samoin Tekesiltä saadut rahoitusratkaisut. Omien henkilökohtaisten varojen laittaminen yritykseen sen perustamisvaiheessa voi olla järkevää. Jos yritys alkaa odotetusti menestyä, myös voitot tulevat silloin itselle. Tosin myös riskit ovat silloin pahemmat, mutta toisaalta kun yritysmuotona on osakeyhtiö, yrittäjän maksettavaksi jää varsinaisesti vain osakepääoman verran tappioita. Käytännössä yrityslainan takaukseksi todennäköisesti on kuitenkin pitänyt pantata esimerkiksi oma asunto, joten henkilökohtaiset riskit ovat silloin suuret.

==Joukkorahoitus on yksi vaihtoehto==

Sosiaalinen media toimii nopeasti levittäjänä ideoissa, jotka tuntuvat vastaavan sosiaalisen yhteisön tarpeisiin. Vuodesta 2009 maailmassa on yleistynyt jatkuvasti erilaisten joukkorahoitustahojen määrä. Niissä ideana on se, että yksityishenkilö voi osallistua itselle mieleisen hankkeen rahoittamiseen vaikka hyvinkin pienellä summalla, vaikka vitosella, kympillä tai vaikka vain eurolla. Kun moni ihminen antaa hankkeelle pienen summan, kokonaissumma voi kasvaa melkoisen suureksikin, jopa kymmeniin tai satoihin tuhansiin. Suomen rahankeräyslaki vaatii, että yksityishenkilön pitää saada jotain vastineeksi siitä, että on antanut rahaa. Tällöin esimerkiksi pieni tuotelahja, tapahtumalippu tai vaikka nimilaatta tulevassa yrityksessä riittää vastineeksi. Usein joukkorahoitushankkeissa yhteisö pitää hanketta yleisesti ottaen tekemisen arvoisena ja haluaa siksi tukea ja olla mukana. Raha ei ole näissä hankkeissa päämotiivina. Joissain joukkorahoitusmalleissa rahoittajat haluavat nimenomaan osalliseksi tulevasta mahdollisesta voitosta. Tätä kutsutaan joukkosijoittamiseksi.

==Joukkosijoittaminen uuden ajan osakekauppana==

Joukkosijoittamisessa on kyse siitä, että sijoittaja lähtee rahoittamaan hanketta, koska haluaa osalliseksi yrityksen tulevasta voitosta. Tässä on kyse eräänlaisesta riskiosakesijoittamisesta. Yritys on vasta alkutekijöissään, mutta sen toiminnan perusajatukseen uskovat sijoittajat voivat lähteä tukemaan sen kasvutarinaa. Verrattuna enkelisijoittajiin mukana on enemmän väkeä, jolloin voitot jäävät pienemmiksi ja mahdollisuutta osallistua yrityksen toiminnan kehittämiseen ei luultavasti ole siinä määrin kuin isommalla sijoittajalla, mutta vastaavasti riskit ovat pienempiä. Pääomaperusteisella joukkosijoittamisella voi saada pystyyn yrityksiä, joihin esimerkiksi tietty yhteisö uskoo ja joiden se haluaa tulevan markkinoille. Sosiaalinen media on tärkeä levityskanava tämän tyyppisten hankkeiden suhteen. Tosin aiemmin mainitut riskit idean karkaamisesta tahoille, jotka eivät tarvitse rahoitusta ja joilla on jo valmis tuotekoneisto, täytyy ottaa huomioon myös tässä tapauksessa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *