Digitalisaatio perinteisen alan yrityksessä

Vuosituhannen alussa, 2010-luvulle asti, oikeastaan mikä tahansa yhtiö, joka toimi digitaalisuuden tai uuden teknologian parissa oli start up. Muutamassa vuodessa tilanne on muuttunut siihen, että yhä useampi perinteisen alan yhtiö tai perinteinen ala ylipäänsä on siirtymässä digitaaliseen suuntaan. Vanhat toimialat kuten vaikka hotellin välityspalvelut, taksit ja media ovat saaneet ja saamassa uudet digitaaliset muodot. Sijoittajan kannalta voikin olla järkevää tarkastella kaikkia toimialoja, myös perinteisiä, siitä näkökulmasta, miten niiden digitalisointi on edistynyt. Start upit voivat yhä useammin olla niitä, jotka mahdollistavat perinteisen alan jakelun uudella, tehokkaammalla tavalla.

==Kuluttajat luomassa kysyntää==

Kuluttajien toiveet muokkaavat sitä, millaiseksi palvelut rakentuvat. Olisiko 20 vuotta sitten kukaan uskonut, että ihmiset ovat halukkaita vuokraamaan asuntoaan niin laajamittaisesti turisteille kuin uudet hotellia korvaavat palvelut ovat osoittaneet? Taksiala on pitkään ollut monessa maassa jähmeästi säänneltyä. Uber-taksit ovatkin olleet alalle järkytys ja moni perinteinen taho on halunnut estää alan muutoksen siihen suuntaan. Ravintola-alalle on noussut aivan uusia yrityksiä esimerkiksi hukkaruokaa pois myyvien yritysten toimesta. Samoin annosten kuljettaminen suoraan asiakkaalle on osoittautunut yhdeksi Suomen lupaavimmista palveluista. Sovellusten kautta tapahtuva ruuan tilaaminen ja maksaminen niin että sen saa omalle kotiovelle on tuonut ihan uuden asiakaskunnan, jota olisi voinut olla vaikea ennustaa perinteisessä maailmassa.

==Älypuhelimessa hoituu kaikki==

Lähinnä kuluttajaa olevat uudistukset ovat usein älypuhelimen kautta hankittavissa. Älypuhelimet toivat netin kaikkien ulottuville. Erillisiä tietokonetaitoja ei enää tarvittu. Myös vanhemmille ihmisille kosketusnäytöllä toimivat laitteet ovat mahdollistaneet netissä asioinnin uudella tavalla. Siksi esimerkiksi pankkiasioiden siirtyminen netissä tehtäväksi on ollut iso muutos. Eri tahot käyvätkin nyt kilpailua siitä, miten helppoa, käyttäjäystävällistä ja palkitsevaa asiointi on heidän kanssaan digitaalisessa maailmassa. Mielikuvituksella ei ole rajaa siinä, mitkä kaikki toiminnot voidaan yhdistää toisiinsa. Esimerkiksi pankki- ja vakuutusalan yhdistäminen on jo arkipäivää. Seuraavaksi ollaan yhdistämässä auton vuokrausta ja lääkäripalveluja näiden toimintojen rinnalle. Perinteisten yritysten toimialojen supistuessa palvelun siirryttyä yhä enemmän asiakkaan itsensä tehtäväksi vanhan toimialan yritysten kuten pankkien pitää etsiä uusia liiketoiminnan muotoja. Tällöin keskeiseksi muodostuu palvelukokemus. Tekniikka uusiin sovelluksiin ostetaan usein ulkoapäin niihin erikoistuneilta yrityksiltä. Näillä yrityksillä onkin iso merkitys tulevien menestystuotteiden luonnissa.

==Yhteiskunnan rakenteet murroksessa==

Erilaiset jakamisalustat kuten kansainväliset työnvälityspalvelimet muuttavat koko yhteiskunnan rakennetta. Jos suomalainen työntekijä ottaa keikkatöitä ja jatkossa ehkä muitakin töitä vastaan kansainvälisistä työnvälityspalveluista, se muuttaa koko yhteiskuntaa. Ammattiliittojen sana ei paina kansainvälisillä markkinoilla samalla lailla kuin kotimaisten yritysten parissa. Vanha yhteiskunta voi yrittää laittaa kapuloita rattaisiin uusille palveluille. Nämä toimet voivat hidastaa alojen kehitystä digitaaliseen suuntaan ja vaikuttaa siten myös uusien palvelujen tuottavuuden kehitykseen.

Palkanmaksu ja eläketurva pitäisi pystyä hoitamaan myös uudessa yhteiskunnassa. Ennen kuin ratkaisut näihin kysymyksiin löytyvät, uudet palvelut voivat olla vaarassa joutua lainsäädännöllisesti rajatuiksi. Näin on esimerkiksi Uberin suhteen toimittu. Jotkut maat kuten esimerkiksi Ranska vastustavat monikansallisia toimijoita ja pyrkivät estämään niiden toiminnan omilla markkinoillaan. Isojen toimijoiden kuten Amazonin valta-asemaa voi olla vaikea horjuttaa. Maksamalla verot siihen maahan, missä kuluttajat ostavat tuotteita, kritiikkiä uusia kansainvälisiä toimijoita kohtaan voidaan vähentää.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *