Enkelisijoittajat start up -maailmassa

Televisio-ohjelma “Leijonan kita” eli “Dragon’s den”, jona se esim. Englannissa tunnetaan, on useimmille tuttu. Siinä uudet yrittäjät käyvät esittelemässä yritysideoitaan neljälle, ehkä viidelle mahdolliselle sijoittajalle, jotka istuvat kuin raadin jäsenet kuuntelemassa ja arvioimassa yrityksen menestymisen mahdollisuuksia. Yrittäjä tai usein kaksi keskeistä tekijää nousevasta yrityksestä, ovat valmistelleet lyhyen esittelypuheen. Tätä kutsutaan pitchaukseksi. Sen tarkoitus on kertoa uudesta tuotteesta ne olennaisimmat asiat, mikä se on, mihin tarpeeseen se on keksitty ja miten valmistus, markkinointi ja myynti on ajateltu järjestää. He myös kertovat, millaista ja minkä suuruista rahoitusta ovat hakemassa. Kokeneet sijoittajat, joilla on varallisuutta omasta takaa, miettivät, kiinnostaako tuotteen rahoittamiseen mukaan lähteminen. Onko se heille hyvä sijoitus? Onko tuote kilpailukykyinen suhteessa muihin, onko riskiä että joku toinen on saanut saman idean ja tuotteen innovatiivisuus on kopioitavissa muualle? Onko tuotteella realistiset mahdollisuudet olla sellainen, että ostajat haluavat laittaa siihen rahaa? Onko tuotteen tuotantoketju toimivan oloinen? Miten sen markkinointi hoidetaan?

Uudelle yrittäjälle rahoituksen saaminen on elintärkeä juttu. Monet esineistä vaativat teollista valmistamista ja sitä ei ole helppo toteuttaa, jos joku ei anna alkupääomaa. Suomessa Tekes pyrkii tukemaan uusia innovaatioita joiltain osin, mutta enkelisijoittajan saaminen saattaa olla nopeampi tie tuotteen saamiseksi markkinoille. Start up-maailmassa nopeus on valttia. Todennäköisesti joku toinen on saanut saman idean kuin sinä tai saa ainakin ennen pitkää. Siksi on tärkeää, että omasta ideasta ei puhuta ulkopuolisille kuin sen verran mikä on pakko. Täytyy myös muistaa, että pelkälle idealle ei ole olemassa tekijänoikeussuojaa. Siihen ei voi saada copyright-oikeuksia. Kaikki tiedot, mitä omasta tuotteesta on, pitäisi pitää mahdollisimman salaisina ja jättää aina jotain tuotteen kehityksen kannalta olennaista kertomatta.

Enkelisijoittajat ovat yksityishenkilöitä, jotka voivat lähteä mukaan mielestään lupaavaan ja kiinnostavaan yritykseen mukaan rahoittajaksi. Tarkoituksena heillä on saada ennen pitkää myös tuottoa sijoituksestaan, eikä toimia vain hyväntekijöinä. Moni enkelisijoittaja voi haluta osallistua myös yrityksen toimintaan ja valvoa rahojensa käyttöä. Enkelisijoittajilla on usein vankka tausta yritysmaailmassa ja valmiita verkostoja. Näistä voi olla yllättävän paljon apua uudelle yrittäjälle, joten enkelisijoittajalta voi saada paljon myös muuta kuin rahaa. Myös tietty kokemus ja käytännön vinkit esimerkiksi markkinoinnista voivat olla uudelle yritykselle hyödyllisiä.

Haittapuolena enkelisijoittajista voi mainita sen, että osa heistä edustaa ikänsä puolesta aivan erilaista yritys- ja toimintakulttuuria kuin nykyinen digitaalinen maailma. Siksi jotkut neuvot, oletukset ja toiveet voivat olla sellaisia, että uusi yrittäjä ei kerta kaikkiaan voi vastata niihin ihan vain siksi, että maailma on muuttunut siitä, kun enkelisijoittaja oman firmansa perusti vuosina yksi ja nolla.

Kannattaa myös tarkkaan miettiä, kuinka suuren osuuden yritykseksi osakkeista olet valmis luovuttamaan vastineeksi rahoituksesta. Mitkä ovat rahoituksesta saadut hyödyt suhteessa haittoihin? Onko oma työnteko enää motivoivaa, jos on mennyt antamaan liian suuren osan tulevasta mahdollisesta tuotosta enkelisijoittajan osuudeksi?

Seuraavassa artikkelissa käsittelen paikkoja, mistä enkelisijoittajia Suomessa voi löytää.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *