Idea rahaksi – mutta miten ja missä

Kun uusi yritys etsii itselle rahoittajaa, verkostot nousevat esiin tärkeänä tahona. Keitä tahoja tuotteesi voisi kiinnostaa? Onko se tulossa myyntiin suoraan kuluttajille, ovatko yritykset sen ostajia vai mahdollisesti kunnat, valtiot jne.? Millainen tuotteen kilpailuympäristö on? Mitä vastaavia tuotteita on markkinoilla? Miten tuotteesi eroaa muista tuotteista ja mitkä sen erityiset edut ovat verrattuna niihin? Jos tiedät, että jotkut yritykset voisivat olla erityisen kiinnostuneita tuotteestasi, voit miettiä, että missä näitä tahoja voisi tavata. Onko koulutusalasi tutustuttanut sinut mahdollisesti henkilöihin, joilla voisi olla kiinnostusta lähteä rahoittamaan alalle tulevaa innovaatiota? Missä alan ihmiset yleensä liikkuvat? Onko sillä alalla seminaareja, messuja? Keitä ovat mahdolliset vanhat, jo eläköityneet tahot, joita voisi kiinnostaa olla mukana bisneksessä toimimalla enkelisijoittajana tai muuten apuna.

==Innovaation myyminen==

On tärkeää määrittää, keille tahoille tuotetta olisi myymässä ja keitä mahdollisia rahoittajia sille voisi löytyä. Ja mikä on se suhdeluku, jolla tuotteelle ylipäänsä kannattaa ottaa ulkopuolista rahoitusta. On aina olemassa se riski, että oman ideansa menee myymään liian halvalla. Esimerkiksi suurelta summalta kuulostava kertakorvaus joltain yritykseltä ja työpaikka siinä yhtiössä kehittämässä omaa ideaa, voi kuulostaa hyvältä ratkaisulta, mutta käytännössä voi helposti osoittautua, että menetät oikeudet omaan ideaasi. Kun joku taho on ostanut innovaatioosi oikeudet (jos et ole erityisesti pidättänyt lopullisia oikeuksia itselläsi), idea vaihtaa omistajaa. Silloin ostava taho pääsee määrittämään sille esimerkiksi uudet kehittäjät. Vaikka tuntuu järjenvastaiselta, että innovaatio vietäisiin kehittäjältä ja sille annettaisiin uudet kehittäjät ostavan organisaation toimesta, se tapahtuu hyvin helposti.

==Mämmikourat pilaamassa hyvää ideaa==

Organisaatioissa on omat kehittelyosastonsa, joiden osaamiseen ostava taho eli yrityksen johto luottaa. Yrityksellä yksinkertaisesti on henkilöstöä palkattuna ja yritys haluaa hyödyntää palkattua väkeään. Tämän seurauksena yritykselle juuri hankitut innovaatio-oikeudet kuuluvat koko yhtiölle. Kehittämisosaston väki otetaan siis mukaan kehittämispuuhaan. Perinteisissä yhtiöissä toimintatapa on juuri tämä. Tällöin innovaation rahoittaminen sillä, että joku yhtiö osti sen tai osti oikeuksia siihen, vaarantaa koko innovaation toteutumisen. Voi hyvin olla, että uudet tahot eivät osaa olla mukana kehitystyössä ja innovaation mahdollisuudet menetetään. Parhaassa tapauksessa toki ostavalla yrityksellä on jotain annettavaa idean eteenpäin saattamiseksi. Jos idea päätyy hyviin käsiin, siitä voi saada toimivan jonkun yhtiön alaisuudessakin. Myydessä idean kuitenkin menetät täydet oikeudet sen hallintaan. Siksi innovaation rahoittaminen myymällä se toiselle yhtiölle voi olla riski.

==Iso yhtiö syömässä yrityksiä==

Isot yhtiöt etsivät aktiivisesti uusia, innovatiivisia yhtiöitä vain ostaakseen ne pois ennen kuin kilpailija ehtii sen tehdä. Tässä tapauksessa yrityksellä ei välttämättä ole mitään erityisiä haluja kehittää juuri tämän innovaation alalta toimintaansa, mutta se pelkää että lupaavan kuuloinen yritys päätyy kilpailijan käsiin tai että uudesta yhtiöstä nousee uusi kilpailija heille. Siksi vahvoilla olevat isot yhtiöt voivat ostaa innovaation ja jättää kehittämättä sitä. Tällaisesta on start up -maailmassa paljon näyttöä. Monien innovaatioiden markkinoille pääseminen on hidastunut vuosia vain siksi, että niiden omistajat myivät, usein todella arvokkaalla hinnalla kyllä, ideansa yhtiölle, joka ei sitten lopulta kuitenkaan satsannut lainkaan tuotteen kehittämiseen. Tämä vaihtoehto on kaikkein harmillisin niin innovaation alkuperäisen omistajan kuin myös kuluttajien kannalta.

==Varovaisuutta rahoittajan valinnassa==

Kun uudelle innovaatiolle etsitään rahoitusta, tarvitaan tervettä skeptisyyttä sen suhteen, onko rahoittavalla taholla varmasti aitoja intressejä tukea innovaation matkaa markkinoille. Rahoittajan kyky olla mukana toiminnassa kannattaa punnita myös. Maailma on jatkuvassa muutoksessa ja instituutiot, jotka vielä kymmenisen vuotta sitten olivat keskeisiä esimerkiksi uuden tuotteen markkinoinnissa, ovat menettäneet asemaansa. Uudet “tärkeät tahot” voivat olla aivan eri tahoja kuin ne olivat vielä viisi vuotta sitten. Rahoittajien pitäisi joko olla tietoisia uusimmista ratkaisuista tai vielä mieluummin, heidän kannattaisi antaa vapaus innovaation luojalle viedä sitä eteenpäin sillä tavoin, kuin se kulloisessakin maailman ajassa on järkevää.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *